Bạn cần nhập chiều cao

Bạn cần nhập cân nặng

Kết quả
Cân nặng lý tưởng của bạn -
Nhu cầu năng lượng của bạn (kcal/ngày) -
Nhu cầu dinh dưỡng cơ bản (g/ngày) -

Hướng dẫn tính nhu cầu dinh dưỡng

Tin tức mớiXem tất cả

Tra cứu

Bạn cần nhập chiều cao

Bạn cần nhập cân nặng

Kết quả
Cân nặng lý tưởng của bạn -
Nhu cầu năng lượng của bạn (kcal/ngày) -
Nhu cầu dinh dưỡng cơ bản (g/ngày) -

Hướng dẫn tính nhu cầu dinh dưỡng